OCR Software by I.R.I.S 14.5

OCR Software by I.R.I.S 14.5

I.R.I.S. s.a. – Demo –
ra khỏi 104 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

OCR Software by I.R.I.S là một Demo phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi I.R.I.S. s.a..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.016 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của OCR Software by I.R.I.S là 14.5, phát hành vào ngày 06/08/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 13.0, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

OCR Software by I.R.I.S đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của OCR Software by I.R.I.S đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho OCR Software by I.R.I.S!

Cài đặt

người sử dụng 9.016 UpdateStar có OCR Software by I.R.I.S cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản